Устен превод


Осигуряването на добър устен превод е ключов елемент за гарантиране на успеха на всяко събитие с чуждестранно участие.

Независимо дали организирате работна среща „на четири очи“, бизнес семинар или голяма международна конференция, Вие имате нужда от компетентен и надежден преводач до себе си.

Бриз има дългогодишен опит в осигуряването на професионален устен превод за множество корпоративни и институционални събития с международно участие в България и чужбина.

Видове устен превод
Ние Ви предлагаме симултанен или консекутивен превод в зависимост от формàта и естеството на Вашето събитие