Легализация


Какво е легализация?

Легализацията е процедура, след извършването на която мога да използвам един документ, издаден от органите на една държава, пред тези на друга. Ако например съм завършил гимназия в България и искам да кандидатствам за прием в университет в Германия, вероятно ще ми се наложи да преведа и легализирам своята диплома за средно образование.

Легализацията преминава през няколко различни етапа, както следва:

  1. Оформяне по определен начин на документа в държавата, която го издава.
  2. Превод на документа на езика на държавата, в която той ще се използва.
  3. Заверка на превода.